• Tarieven

    Tarieven

Er zijn verschillende soorten verdelging, afhankelijk van seizoen en soort insect.

Aziatische hoornaars

Aziatische hoornaars maken 3 soorten nesten. Een verdelging en/of verwijdering van deze nesten is gratis voor de burger volgens de beheerregeling Aziatische hoornaars. Indien er geen beheerregeling van kracht is, zal er uiteraard wel dienen betaald te worden. De prijzen zijn afhankelijk van het type nest.

1: embryonest. Daarbij worden de hoornaarkoningin en larven verwijderd en het nest weggenomen. Deze nesten komen meestal voor vanaf maart tot april. Dit gaat meestal vrij snel. Bij goede bereikbaarheid kan dit zelfs binnen 5 minuten.

2: primair nest. Van zodra de werksters zijn geboren in het nest, dan wordt er wel gewerkt met poeder indien het niet op een andere manier kan, maar we proberen altijd zo weinig mogelijk met gif te werken. Indien er wel met poeder gewerkt wordt, gebeurt dit op dezelfde manier als de verdelging van een gewoon wespennest. Dit voorjaarsnest vind je meestal vanaf april tot in de zomer. Hoe groter het nest, hoe langer het duurt. Kleine nestjes kunnen verwijderd worden in een kwartiertje, voor de grotere nesten mag je een half uurtje rekenen.

3: secundiar nest. Vanaf het moment dat de kolonie zich in een boomtop vestigt (vanaf de zomer), dan komt er een andere techniek aan te pas. Hierbij wordt met behulp van een telescoopstok poeder in het nest gespoten. Afhankelijk van de hoogte waarop het nest zich bevindt, moet je toch algauw een uurtje rekenen om alles op een veilige en correcte manier uit te voeren.

  

Wespen

Verdelging van een nest kost u € 41,32 excl. BTW, € 50 incl. BTW.

In al deze gevallen zijn verplaatsingskosten tot en met 25 km inbegrepen. Voor verdere locaties wordt € 0,4170 excl. BTW per extra kilometer aangerekend.

OPGEPAST Bij een verplaatsing waarbij er geen verdelging dient te gebeuren (bijvoorbeeld wanneer het gaat over bijen en deze niet mogen verdelgd worden), dan worden steeds verplaatsingskosten aan € 0,4170 excl. BTW aangerekend. Deze verplaatsingskost geldt vanaf de eerste kilometer.