• Diensten

    Diensten

Verdelging van wespennesten en nesten van Aziatische hoornaars

Met mijn vaardigheden en expertise op het gebied van de Aziatische hoornaar bij Vespa-Watch, heb ik in de loop der jaren een aantal kerndiensten ontwikkeld. Als u op zoek bent naar iets specifieks, neem dan contact op om te bespreken hoe ik u kan helpen.

Professionele verdelging

Omdat Vespa-Watch nog maar sedert 2018 bestaat, zijn er maar een aantal mensen die ervaring hebben met Aziatische hoornaars. Deze soort kan agressiever zijn dan de meeste bij ons voorkomende wespen. Daarom is een speciale aanpak nodig, die er dus voor zorgt dat ook de gewone wespen een gemakkelijke klus vormen. Een extra dik wespenpak speelt daarbij een cruciale rol.

Verdelging van nesten gebeurt bij voorkeur naar de avond toe. Wespen vliegen enkel overdag uit. Wanneer ze 's avonds allemaal terug in het nest zijn, is de kans het grootst om zo veel mogelijk wespen met gif te behandelen. Daarbij wordt een product in de vliegopening(en) gespoten die de wespen via hun poten over het hele nest verspreiden. Bij een nest van Aziatische hoornaars wordt het product binnenin het nest gespoten. Na enkele uren tot maximaal 2 dagen zijn alle wespen en hoornaars dood. Het is in de meeste gevallen niet nodig om het nest nadien weg te halen, want nieuwe wespen zullen nooit gebruik maken van een bestaand nest.

Wat ik ook voor u doe, ik doe mijn uiterste best om op een tijdige en professionele manier resultaten te leveren waar u trots op mag zijn.

Gifvrij verdelgen

Wanneer de situatie het toelaat, dan proberen wij altijd zonder gif te werken. Daarvoor heb ik meerdere technieken mij eigen gemaakt waarbij een nest weggenomen wordt zonder dat er schadelijk poeder in het nest moet gespoten worden. In deze gevallen worden de nesten ook telkens op zijn geheel meegenomen. Enkel op onbereikbare plaatsen (zoals een nest in een spouwmuur) moet er met poedergif gewerkt worden, zoals hierboven beschreven. Ik heb deze technieken verder verfijnd en heb ook al meerdere opleidingen gegeven aan privaat verdelgers maar ook aan de brandweer, zodat ook zij minder en minder gif moeten gebruiken.

Daarnaast biedt deze techniek de mogelijkheid om nesten van Aziatische hoornaars van nabij te onderzoeken omdat het nest niet volledig bedekt is met poeder. De resultaten van de onderzoeken worden over Europa verspreid en besproken op onze tweemaandelijkse online meetings met de PAN-European discussion group over Aziatische hoornaars.

Wespen herkennen

Wespen die bij ons het meeste voorkomen zijn de papierwespen. Ze danken hun naam uit het feit dat ze hun nesten maken uit houtvezels. Wij kennen vooral de gewone en Duitse wesp, ook wel limonadewespen genaamd. Zij komen op zoetigheid af en worden daardoor als vervelend ervaren. Typische kenmerken zijn de afwisselende gele en zwarte lijnen op het achterlijf, en de "wespentaille", dit is een versmalling tussen het borststuk en het achterlijf.

Maar er zijn nog heel wat andere wespen. De meest voorkomende zijn de Franse veldwespen. Deze herken je aan verschillende zaken: in de vlucht laten ze hun lange achterpoten hangen. Hun nest is ook altijd klein (10cm x 10cm) en open, in tegenstelling tot de papierwespen waarvan hun nesten afgeschermd zijn met een schil. De Franse veldwespen zijn heel zachtaardig. Daarom kies ik er meestal voor om deze niet te verdelgen. Indien je ze de ruimte geeft en geen trillingen veroorzaakt, zullen ze ook niet prikken (welke niet meer is dan een speldenprik). Het zijn ook nuttige beestjes want ze jagen bijvoorbeeld ook op muggen.

 

Foto links: Franse Veldwesp - Fotoopa - waarnemingen.be

Daarnaast komen ook de Europese hoornaars veelvuldig voor. Zij maken hun nesten in holtes. Veelal treffen we ze aan in uitgeholde boomstammen of in nestkastjes. Soms zitten ze ook in een spouw. Ook deze dieren zijn zeer nuttig en komen ook voor op lijsten van beschermde dieren. Daarnaast zijn het ook ongeveer onze enige verdediging tegen de Aziatische hoornaars, want de Europese is ongeveer een halve centimeter groter. Ook hier kies ik er meestal voor om niet te verdelgen. Enkel wanneer ze heel hinderlijk zijn, bijvoorbeeld net boven de ingang van je deur, ga ik ze verdelgen. De Europese hoornaar herken je aan de roestbruine kleur, ook van de poten, en gele segmenten op het achterlijf. De Aziatische hoornaar herken je aan het zwarte lichaam, zwarte poten met gele uiteinden, en 1 oranje band bijna achteraan op het achterlijf.